נגישות משופרת

אנשים צעירים ומבוגרים עם קשיי ניידות לעתים קרובות מתוסכלים מהתכופפות או כניסה לגינות קונבציונליות. עם פיקסל-גרדן אתה יכול ליצור גינות בגובה הנוח לך.