יעילות המים

ההשקיה המבוקרת מספקת השקיה והזנה לצמחיה בצורה הרבה יותר יעילה מאשר סלים נתלים וכיסים קונבציונליים, אשר גורמים לעתים קרובות לבזבוז של מים. המערכת מאפשרת לך לשמר מים בצורה אפקטיבית.